Սև եկեղեցի

Սև եկեղեցի (Քարա Կելիսա կամ Թատավուս)

Քարա Կելիսան կամ Սև եկեղեցին Սուրբ Թադեոսի գերեզմանն է: Պատմական աղբյուրները ցույց են տալիս, որ դարաշրջանում Սասանյան Հայերի մի մասը զրադաշտական ​​դավանանք էր, իսկ մյուս մասը՝ միտրաիզմի հետևորդ։ 43 թվականին դ. Ադրբեջանում քրիստոնեության քարոզչությունը ստանձնել են երկու տղամարդ՝ Տատավուս և Բարտոլոմեո անունով։
ՏԵՍ ՆԱԵՒ

Սան Թադեոսի պաշտամունքը

բաժնետոմս