Համամ-է Ֆին

Համամ-է Ֆին (Բաղ-է Ֆինի բաղնիքներ)

Ֆինի պարտեզի համալիրի ներսում կա երկու համամ՝ մեկը մեծ և մեկը՝ փոքր, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի ջրամբար և բազմաթիվ ջրավազաններ։ Մեծ համամն ունի մարմարե սյուներ և ներկված առաստաղ։ Բաղ-է Ֆինի փոքրիկ համամում սպանվել է Ամիր Քաբիր (քաջար թագավոր Նասերոդինի նախարար), և այս առումով այն ունի պատմական արժեք։

բաժնետոմս
Չդասակարգված