Ռոխի էպիգրաֆիա

Ռոխի էպիգրաֆը

Ռոխի էպիգրաֆը փորագրվել է Շահ Աբբաս II-ի օրոք Սեֆյան 1602 թվականին (Լուսնային Հեգիրա) Ռոխ լեռնանցքի հյուսիսային լանջերին հնագույն ճանապարհի վրա. Էսպահան-Խուզեստան. Շահ Աբբաս II-ը Թունելի կառուցմամբ Կուրկանան լեռան ճեղքվածքի միջով Քուհրանգի մոտ, նպատակ ուներ միացնել Կարունի բերանի ջուրը Զայանդե Ռուդի աղբյուրներին. նա անձամբ գնաց Քուհրան՝ աշխատանքների ընթացքը զննելու՝ պատվիրելով Ռոխ լեռան լանջերին համապատասխան ճանապարհ կառուցել, որի բացատրությունը կարելի է գտնել էպիգրաֆի տեքստում։

 

ՏԵՍ ՆԱԵՒ

 

Չահար Մահալ և Բախտիարի -04

բաժնետոմս
Չդասակարգված