Չահ Մարի լիճ

Չահ Մարի լիճ

Չահ Մարի լիճը գտնվում է քաղաքի համանուն գյուղի մոտ Բեհբահան (Խուզեստանի շրջան). 10 մետր արդյունավետ բարձրությամբ և 12 մետր վերջնական բարձրությամբ այս ամբարտակը կարող է կուտակել ավելի քան 700 000 խորանարդ մետր ջուր, որը ծառայում է այնպիսի նպատակների, ինչպիսիք են ջրհեղեղների կանխարգելումը, էրոզիան, նստվածքները և ջուրը գյուղատնտեսական նպատակներով օգտագործելը:

Այս պատնեշին հարող դաշտերում տնկվել են հարմար և էկոլոգիապես համապատասխան տեսակի ծառեր՝ ստեղծելով շատ գեղեցիկ և հանգստի գոտի զբոսաշրջիկների համար։

բաժնետոմս
Չդասակարգված