Թախտ-է Մարմար

Թախտ-ե Մարմար (Մարմարե գահի պալատ)

Մարմարե գահը, որը նաև կոչվում է Թախտ-ե Սոլեյման (Սողոմոնի գահ), պատրաստված էր վաթսունհինգ մեծ և փոքր մարմարե սալերից և նման է բարձր պատերով հարթակի: Այն գտնվում է Palazzo-ի գլխավոր լոջայի կենտրոնում։ Գահի չորս կողմերը հենված են վեց հրեշտակների, երեք դևերի, ինչպես նաև տասնմեկ պարույր սյուների քանդակազարդ կերպարների ուսերին։ Աստիճանների կողքերին՝ լոջայի դիմաց, տեղադրված են առյուծի տեսքով երկու արձան։ Թախտ-ե Մարմար պալատը գտնվում է Գոլեստան պալատի համալիրում:

բաժնետոմս
Չդասակարգված