Yazd

Ճանապարհորդություն դեպի Յազդ – Ինչ տեսնել Յազդ քաղաքում

ՅԱԶԴ
Յազդ քաղաք. Յազդի շրջանը Իրանի հնագույն տարածքներից է, և այս տարածքում սփռված պատմական գործերը, յուրաքանչյուրն յուրովի, պատմում են իրանական երկրի անցյալը:

Լավագույն զբոսաշրջային վայրերը և լավագույն հայտնի վայրերը

Ղութի անապատը
Իրան. Զինեդդինի քարավանատունը
բաժնետոմս
Չդասակարգված