Սաղանդի քարավանատունը

Սաղանդի քարավանատունը

Այս քարավանատունը գտնվում է Սաղանդ գյուղում և կառուցվել է մոտ 120 տարի առաջ։

բաժնետոմս
Չդասակարգված