Քահքահե ամրոց

Քահքահե ամրոց

Քահքահեի ամրոցը հայտնաբերվել է Հուրանդ գավառի գյուղերից մեկում՝ շատ բարձր լեռան գագաթին և ժամանակաշրջանում. սեֆյան դա քաղաքական հակառակորդների բանտն էր։ Հատկանշական է կառույցի ճարտարապետությունը և առանձնանում է համալիր պարսպով, սենյակներով, աշտարակներով, բանտերով և այլ հատվածներով։

բաժնետոմս
Չդասակարգված