Շեյխ Սաֆի-ad-din դամբարան

Շեյխ Սաֆի-Ադ-Դին Արդաբիլի Մայր տաճարը

Շեյխ Սաֆի-իդ-դիդ Ardabili տաճարը բաղկացած է տարբեր դարաշրջանների մի շարք շինություններից, եւ առաջին անգամ դա եղել է Շահ Tahmasp- ի կամքի համար Սեֆյան որը ստանձնեց միասնական կառույցի առումով: Սա մոնումենտալ կոմպլեքսը կապված է Սեֆավիի իշխանի տան հետ, փաստորեն այնտեղ թաղված են թագավորների բազմաթիւ թագաւորներ, այդ թվում `Շահ Իզմայ Ի.

բաժնետոմս
Չդասակարգված