Շահ Աբբասի քարավանատունը

Շահ Աբասի քարավանատունը

այն պատկանում է Սեֆյանների ժամանակաշրջանին և գտնվում է Քարաջ քաղաքի կենտրոնում։ Քարեր, աղյուսներ, փայտ, ծղոտ և կավ են այն նյութերը, որոնք օգտագործվել են այս շենքի կառուցման համար, որը 22 թվականի Ֆարվարդինի 1356-ին ընդգրկվել է Իրանի ազգային հուշարձանների ցանկում:

բաժնետոմս
Չդասակարգված