Սպահան

Ուղևորություն դեպի Էսպահան. Ինչ տեսնել Սպահան քաղաքում

ԷՍՖԱՀԱՆ
Ուղևորություն դեպի Սպահան քաղաք. Էսֆահանի շրջանը գտնվում է Իրանի կենտրոնական մասում՝ բարեկեցիկ և բարեբեր հարթավայրում: Ընդհանուր ձևով կարելի է ասել, որ այս տարածքի քաղաքների և գյուղերի մեծ մասը արգասիք են Զայանդե Ռուդ գետ. Շրջանի մայրաքաղաքը Էսպահան քաղաքն է, իսկ բնակչության մյուս կարևոր կենտրոններն են՝ Արդեստանը, Քաշանը, Գոլպայեգան, Նայն եւ Նաթանզ.      Լրացուցիչ տեղեկությունների համար

Լավագույն զբոսաշրջային վայրերը և լավագույն հայտնի վայրերը

Էսպահանի արվեստագետներ

բաժնետոմս
Չդասակարգված