Էկբատանայի թանգարան

Էկբատանայի թանգարան

այն գտնվում է Էկբատան հնագույն բլուրից արևելք և Համադանի նահանգի հանրահայտ «Fossa dei French»-ի մոտ: Այս համալիրում կան քարի, հախճապակի և կերամիկայի, ոսկորների և մետաղի ցուցանմուշներ, որոնք պատկանում են նախաիսլամական և իսլամական շրջանին։ Այս թանգարանում պահպանված կարևորագույն գործերից կարելի է նշել Աքեմենյան պալատների որոշ սյունահիմքեր, այդ թվում՝ Արտաշես II-ի ժամանակաշրջանի սեպագիր արձանագրություն, նախաիսլամական շրջանի երկու քարե և ապակյա կնիքներ և Աքեմենյան դարաշրջանի կերամիկական ցլի գլուխ։

 

ՏԵՍ ՆԱԵՒ

Համդան -10

բաժնետոմս