Համամ Գալե

Hammām Ghal'e (Մարդաբանության թանգարան)

Համեմ Հաջ Մոհամմադ Սաիդը, որը հայտնի է որպես համամ Ղալե, գտնվում է Համեդան քաղաքի համանուն թաղամասում (Ղաշող Թարաշան): Սա կառուցվել է Քաջարայի դարաշրջանի վերջում՝ 1700 քմ մակերեսով հողի վրա։ Այս համամի մուտքը ութանկյուն տարածություն է, որը հնարավորություն է տալիս մուտք գործել սառը լոգարան, այնուհետև տաք լոգարան: Այս հանրային բաղնիքը, 1387 թվականի վերականգնումից հետո (Արևային Հեգիրա) օգտագործվել է որպես մարդաբանության թանգարան։

բաժնետոմս
Չդասակարգված