Իրանի Իսլամական Հանրապետության Սահմանադրությունը

Հաստատվել է 1980 թվականին – Վերանայվել է 1989 թվականին

ՄԱՍ ՈՒԹԵՐԹ - Էքսկուրսավար կամ Էքսկուրսավարի խորհուրդ

Հոդված 107

Իսլամական իրավագիտության ոլորտում ընդօրինակման աղբյուր (Մարջա Թաքլիդ), Իսլամական համաշխարհային հեղափոխության գերագույն առաջնորդ և Իրանի Իսլամական Հանրապետության հիմնադիր Մեծ Այաթոլլահ Իմամ Խոմեյնիից հետո, որը բնակչության ճնշող մեծամասնության կողմից ընտրվել է Մարջա և Գերագույն առաջնորդ։ , Գերագույն առաջնորդի ընտրությունը վստահված է Փորձագետների խորհրդին, որի անդամներն ընտրվում են ժողովրդի կողմից։ Փորձագետների խորհուրդը կնախաձեռնի համապատասխան հետաքննություններ և խորհրդակցություններ՝ ստուգելու բոլոր իսլամական իրավաբանների իրավասությունը32, ովքեր ունեն Արվեստի կողմից սահմանված ռեկվիզիտները: Սույն Սահմանադրության 5-րդ և 109-րդ հոդվածները: Եթե ​​նա թեկնածուներից մեկին ճանաչում է որպես մյուսներից բարձր իսլամական իրավագիտության կամ քաղաքականության ոլորտներից մեկում, կամ գերազանցում է ժողովրդականության կամ Արվեստում նշված որևէ այլ կարողության առումով: 109-ը, կհրապարակի նրան ուղեցույց նշանակել։ Այլապես նա կընտրի թեկնածուներից մեկին և կնշանակի ուղեցույց։ Փորձագետների խորհրդի կողմից ընտրված Գերագույն առաջնորդը33 ստանձնում է Վիլայաթ-իլ-Ամրի պատասխանատվությունը և այդ դերի հետ կապված բոլոր պարտականությունները:Գերագույն առաջնորդը բոլորի հետ հավասար է օրենքի առջև:

Հոդված 108

Փորձագետների խորհրդի անդամների թվաքանակն ու որակավորումը սահմանող օրենքը, նրանց ընտրության կարգը, խորհրդի նիստերի կանոնակարգը՝ սահմանափակված գործունեության առաջին շրջանով, կկազմվի և կհաստատվի անդամների մեծամասնությամբ։ Իսլամ իրավաբաններ, որոնք հանդիսանում են Պահապանների առաջին խորհրդի անդամներ և վավերացված ուղեցույցի կողմից: Առաջինին հաջորդող գործունեության ժամանակահատվածների համար սույն օրենքի ցանկացած փոփոխություն կամ վերանայում կրելու է Փորձագետների խորհուրդը34:

Հոդված 109

Գերագույն Ուղեցույցի պահանջներն ու որակավորումները հետևյալն են. ա) գիտական ​​իրավասություն՝ իսլամական իրավագիտության ցանկացած հարցում կրոնական իրավունքի վճիռներ (ֆաթվաներ) տալու համար. բ) լինել արդար և աստվածավախ՝ առաջնորդելու իսլամական համայնքը. գ) շրջահայացություն քաղաքական և հասարակական դաշտում, խիզախություն և համապատասխան վարչարարական հմտություններ, անհրաժեշտ ռեկվիզիտներով մի քանի թեկնածուների առկայության դեպքում առաջնահերթությունը տրվում է քաղաքական և իրավական առավելագույն խելամտություն ունեցող թեկնածուին: 

Հոդված 110

Գերագույն առաջնորդի իրավասությունները և պարտականությունները հետևյալն են. 35) վերահսկել պետության ընդհանուր քաղաքականության ճիշտ կատարումը. 1) հրավիրել հանրաքվե. 2) զինված ուժերի գերագույն հրամանատար. 3) պատերազմական և խաղաղ իրավիճակի հայտարարում և զինված ուժերի մոբիլիզացիա. 4) նշանակում, ազատում և հրաժարական ընդունում հետևյալ պաշտոններից. Աշխատակազմ ե) Իսլամական հեղափոխության պահապանների հրամանատար գեներալ զ) զինված ուժերի և իրավապահ կորպուսի հրամանատար գեներալ.
            7) համապատասխան և վիճելի հարցերի լուծումը և օրենսդիր, գործադիր և դատական ​​իշխանությունների միջև համակարգումը. 8) պետության առնչվող և վիճահարույց հարցերի լուծումը Պետության ավելի մեծ շահերի որոշման խորհրդի միջոցով, եթե դրանք հնարավոր չէ լուծել արդեն իսկ տրված լուծումներով. 9) ժողովրդի կողմից Հանրապետության Նախագահի հաջող ընտրությունը պաշտոնականացնելու մասին հրամանագրի ստորագրումը. Հանրապետության Նախագահի թեկնածուների՝ Սահմանադրությանը համապատասխան ընտրվելու պայմանները կհաստատվեն Պահապանների խորհրդի կողմից նախքան ընտրությունները. Նախագահության առաջին շրջանի համար դրանք հաստատվել են Գերագույն առաջնորդի կողմից. 10) Հանրապետության Նախագահին պաշտոնանկ անելը` ելնելով ազգային շահերից, այն բանից հետո, երբ Գերագույն դատարանն իր դատավճռով նրան մեղավոր ճանաչեց իր սահմանադրական պարտականությունները խախտելու մեջ, կամ Իսլամական ժողովի կողմից քվեարկելուց հետո նրա քաղաքական անգործունակության մասին հայտարարությունից հետո. հետ դեպի Արվեստ. 89; 11) Դատական ​​մարմնի նախագահի առաջարկությամբ իսլամական չափանիշներով ներում շնորհելը կամ պատժի ներումը, Գերագույն առաջնորդը կարող է իր լիազորությունների և պաշտոնների մի մասը փոխանցել այլ անձանց:

Հոդված 111

Այն դեպքում, երբ ապացուցվում է, որ Գերագույն առաջնորդն ի վիճակի չէ կատարել իր սահմանադրական պարտականությունները կամ այլևս չի բավարարում Արվեստում սահմանված պահանջներից որևէ մեկին. 5 և 109, կամ պարզվում է, որ ի սկզբանե նա բացակայել է անհրաժեշտ ռեկվիզիտներից, նա կազատվի պաշտոնից։ Նման անգործունակությունը ստուգելու և որոշելու խնդիրը Արվեստում նշված Փորձագետների խորհրդի անդամների պարտականությունն է: 108. Էքսկուրսավարի մահվան, պաշտոնանկության կամ պաշտոնանկության դեպքում Փորձագետները պարտավոր են հնարավորինս շուտ նշանակել և ներկայացնել նոր Գերագույն ուղեցույց: Մինչև նշանակումը, Հանրապետության Նախագահից, Դատական ​​մարմնի նախագահից և Պետության բարձրագույն շահերը գնահատող խորհրդի կողմից ընտրված Պահապանների խորհրդի իրավաբաններից կազմված խորհուրդը ժամանակավորապես ստանձնում է բոլոր պարտականությունները: Գերագույն Ուղեցույցի, և այն դեպքում, երբ նրանցից մեկն ապացուցի իր պարտականությունը կատարելու անկարողությունը, նրան կփոխարինի մեկ այլ անձ, որը կընտրվի Պետության լավագույն շահերի բացահայտման խորհրդի կողմից՝ իսլամականների մեծամասնության համաձայնությամբ։ իրավաբաններ, ովքեր հանդիսանում են Պահապանների խորհրդի անդամներ:Ժամանակավոր խորհուրդը, կապված Արվեստի 1-րդ կետի 3-ին, 5-րդ, 10-րդ և 6-րդ կետերով և «դ», «ե» և «զ» կետերով վերապահված պարտականությունների հետ: 110-ը գործում է միայն Պետության լավագույն շահերի որոշման խորհրդի անդամների երեք քառորդի համաձայնությունից հետո: Հիվանդության կամ այլ պատճառով Գերագույն առաջնորդի պարտականությունները ժամանակավորապես չկատարելու դեպքում ժամանակավոր խորհուրդը նշեց. սույն հոդվածը կստանձնի Ուղեցույցի պարտականություններն ու պարտականությունները:

Հոդված 112

Պետության բարձրագույն շահերի որոշման խորհուրդը գումարվում է Գերագույն առաջնորդի հրամանով այն դեպքում, երբ Պահապան խորհուրդը պարզում է Իսլամական ժողովի հաստատումների անօրինականությունը, քանի որ դրանք չեն համապատասխանում իսլամական օրենքին կամ Սահմանադրությանը, մինչդեռ. Իսլամական ժողովը, ելնելով պետության շահերից, մերժում է Պահապանների խորհրդի կարծիքը։ Նա նաև կանչվում է խորհրդակցելու Գերագույն առաջնորդի կողմից իրեն ներկայացված գործերին և կատարելու սույն օրենքով իրեն վերապահված բոլոր պարտականությունները: Ընտրվում են Պետության լավագույն շահերը գնահատող խորհրդի բոլոր անդամները՝ մշտական ​​կամ այլ: Գերագույն առաջնորդի կողմից Պետության լավագույն շահերի որոշման խորհրդի կանոնակարգը կորոշի հենց խորհուրդը և կհաստատի Գերագույն առաջնորդը: 


բաժնետոմս
Չդասակարգված