Մշակութային փոխանակումների ծրագիր

իտալական կառավարության եւ Իրանի կայսերական կառավարության միջեւ

Համար 1978-1979 տարի

բաժնետոմս
Չդասակարգված