1996-1999 տարի գործադիր ծրագիր

Մշակութային փոխանակման ծրագիր
Իտալիայի կառավարության փոխհարաբերությունների միջեւ
Իսկ Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարությունը
Տարիների համար 1996-1997-1998-1999

բաժնետոմս
Չդասակարգված