Հարավային Խորասան -27
Հարավային Խորասանի շրջան      | ♦ Կապիտալ. Բիրջանդ   | ♦ Մակերեւութային: 124 899 կմ²  | ♦Բնակիչներ. 600 568
Պատմություն և մշակույթտեսարժան վայրերըՀուշանվերներ և արհեստներՈրտեղ ուտել և քնել

Աշխարհագրական համատեքստ

Հարավային Խորասանի շրջանը իրանական շրջաններից ամենաարևելքն է, որն արևելքից սահմանակից է Աֆղանստանին: Շրջանի մայրաքաղաքը Բիրջանդ քաղաքն է, որի բնակչության հիմնական կենտրոններն են՝ Քայենաթը, Սար Բիշեն և Նահբանդանը։

Կլիմա

Հարավային Խորասանի շրջանի կլիման չոր-անապատային է, սակայն տարբեր գոտիների բարձրության համեմատ այն կարելի է բաժանել տաք-չորային և չոր-բարեխառնային:
Շոգ-չորային կլիման տարածված է շրջանի հարթավայրերում, կենտրոնական, արևմտյան և հարավ-արևմուտքում, իսկ չոր-բարեխառն կլիման՝ հյուսիսում և հյուսիս-արևմուտքում գտնվող բարձրադիր վայրերում և Բիրջանդ քաղաքի շրջակայքում:

Պատմություն և մշակույթ

Հարավային Խորասանի շրջանը անցյալ դարերի Մեծ Խորասանի սահմանափակ մասն է, որը անցյալ դարերում կոչվել է «Քահեստան»: Աքեմենյան ժամանակաշրջանին թվագրվող որոշ արձանագրությունների և հույն պատմիչների վկայությունների համաձայն՝ «Քահեստանը» եղել է Սագարտների՝ այդ ժամանակի արիական ցեղերից մեկի նստավայրը։ Հույն պատմիչ Հերոդոտոսը նշում է. «Նրանք մտնում են արևելյան ցեղերի մեջ և նրանց նստավայրը Աքեմենյանների տասնչորսերորդ սատրապությունն է»։ Նույնիսկ Մարկո Պոլոն իր «Il Milione»-ում նշում է այս տարածքը «Tunokayen» անունով: Գիտնականների մեծամասնությունը կարծում է, որ «Քահեստան» տերմինը «Կոհեստան» («լեռնային տարածք») արաբացումն է, որը պայմանավորված է լեռնային թվացող տարածաշրջանի յուրօրինակ աշխարհագրական համատեքստով:

Այս տարածաշրջանի այլ զբոսաշրջային վայրերից կարելի է նշել հետևյալը՝ Վարզակի քարանձավը, Ռոստամի քարանձավը, Ազգաբանական թանգարանը, Հնագիտական ​​թանգարանը, Նահատակաց թանգարանը և Ազգային Անձերի թանգարանը։

Հուշանվերներ և արհեստներ

Այս շրջանի արհեստագործական արտադրանքներն են՝ գորգեր, գործվածքներ, խեցեղեն, ծղոտե զամբյուղներ, ջաջիմ, կիլիմներ, գործվածքներ և ֆետրե գլխարկներ, զիլու, պղնձե և երկաթե իրեր, ավանդական ոսկյա զարդեր և ավանդական դաբաղած կաշի։ Տարբեր գործվածքների և ձեռագործ վերնաշապիկների վրա ավանդական ասեղնագործության տարբեր տեսակներ նույնպես տեղական արհեստագործության նուրբ ստեղծագործությունների մաս են կազմում: Խորասանի հարավային շրջանի կլիմայական պայմանները հատկապես բարենպաստ են զաֆրանի մշակության համար, այնքան, որ ազգային արտադրության 95%-ը և համաշխարհային արտադրության 60%-ը գալիս է հենց այս տարածաշրջանից։ Բացի զաֆրանից, Բիրջանդի շրջանի հուշանվերներից են նաև ծորենը, Բոխարա սալորը, ջինջը, ալոճենի հատապտուղը, լեռնային նուշը, ընկույզը, Քաշք-է Սիահը, Քաշք-է Զարդը, Քաշք-է Զիրե-ի-ն, Քարա Քորութը, դեղձը և ծիրանի չիրը: .

Տեղական խոհանոց

Այս շրջանի տեղական խոհանոցի ուտեստներն են՝ Էշկանե, Խուրեշ-է Քավարմե, Քորմե, Խուրեշ-է Սաբզի, Կուկու Կամա, Սմբուկով Քաշք, Քաթեք Մաշ, Մսի արգանակ, տարբեր տեսակի ապուրներ, Գանդոմ Շիր, ոսպի Քաթեք, տարբեր տեսակի ավանդական հացեր՝ Քաչի, Բանե, Գավրասի, Սաբերի և բոված խուրմա։

բաժնետոմս
Չդասակարգված