Սև եկեղեցի

Սև եկեղեցի (Քարա Կելիսա կամ Թատավուս)

Քարա Կելիսան կամ Սև եկեղեցին Սուրբ Թադեոսի գերեզմանն է: Պատմական աղբյուրները ցույց են տալիս, որ դարաշրջանում Սասանյան Հայերի մի մասը զրադաշտական ​​հավատքի էր, մյուսը՝ հետևորդ շարունակել կարդալ

Շարունակել կարդալ ...