حسین بختیاری

حسین بختیاری (باستان شناس)

Հոզեին Բախտիարիحسين بختياري در سال 1945 م: در شهميرزاد استان سمنان متولد شد: وی تحصيلات مقدماتی را در شهرهاي بهشهر و گنبد کاووس گذراند و در ادامه, از دانشگاه تهران مدرک کارشناسی باستان شناسي و هنر دریافت نمود: او پس از سه ماه كارآموزي در هفت تپه, در اداره باستان شناسي موزه ايران باستان مشغول به كار شد و در این دوره, شش ماه از سال را به حفاري در نقاط مختلف و شش ماه ديگر را به مطالعه و تحقيق اختصاص داد: بختياري جهت ادامه تحصیل عازم ایتالیا گردید و در سال 1979 م: در رشته زبان ها و تمدن هاي شرقي (خاورشناسي) از دانشگاه ناپل دكترا و در ادامه, در رشته باستان شناسي فوق دكترا گرفت و دوره تخصصی زبان و ادبیات فارسی را نیز در این دانشگاه پشت سرگذاشت: وی در کاوش های باستان شناسی جزيره هرمز. بندر سيراف و تخت سليمان حضور داشت و با سفر به كشور پرتغال, جستار "اسناد ومدارك ايران در پرتغال« را تألیف و منتشر نمود: از جمله ابتکارات وی, تأسیس نخستین موزه موقت در حين کاوش های جزيره هرمز. قلعه پرتغالي ها و سيراف. یا طرح حفاري دريايي در منطقه سيراف. و ابداع تاريخ زرتشتي بود: پروفسور بختیاری که به زبان های انگليسي, ايتاليایي, عربي و فرانسه تسلط دارد, در دانشگاه های ناپل و رم به تدريس زبان وادبيات فارسي و اديان شرقي اشتغال داشته و تا کنون دو كتاب و چهل مقاله به زبان هاي فارسی. انگليسي و ايتاليایي در مجلات فرهنگي ايران, ايتاليا, انگلستان, آلمان و آمريكا به چاپ رسانده است:

բաժնետոմս
Չդասակարգված