محمد جعفر شریعت

محمد جعفر شریعت تهرانی (محقق - شاعر - հեղինակ)

محمد جعفر شریعت تهرانی (درویش) 1930 թ. Տարի Քաղաքում հայտնի դարձավ: وی که دانش آموخته زبان و ادبيات فارسي است; به زبان های عربی; Գերմանիան և Իտալիան նույնպես Ահաթեհն ունեն և 1944 թվականից սկսեցին սկսել են ազդել: Ես բացառապես ուսումնասիրում եմ լայն լեզվով և ادբ պարսկերենով; «Հատուկ հիշատակության», ընտրված պատմություն և բառերը «յոթ ընթերցող»; «سفارت عظمي»; «مكتب»; «كتاب باغ»; «لوحه»; «ودավոդանգի»; «Մարկիչ»; «Իմամ»; «سایه»; «کتاب نور»; «در راه هست այն»; «كعبه» و ... Ռա՛ն էլ կրթության ոլորտի եկամուտների ու որոշ արհեստավարժների ՝ անգլերենի լեզուներով և ... թարգմանության և հետաքննության արդյունքում և ազդեցության տակ, ինչպես նաև բազմաթիվ այլ ընկերությունների ցուցակագրման դեպքում:

բաժնետոմս
Չդասակարգված