Կինը մեր սուրբ տեքստերում

Կինը մեր սուրբ տեքստերում

Նրանք միջամտում են

Դոկտոր Հայդի Հադսել

քրիստոնեություն

Ռաբբի Ռութ Ս. Սոն

Հուդաիզմ

Հանիէ Թարքեան դոկտ

Իսլամ

Մասնակցությունը բաց է հանրության համար

Երկուշաբթի՝ հունվարի 16-ին, ժամը 18.00-ին

Հղումներ կապի համար

https://hikmat-ins.com/events/

բաժնետոմս