نوروز 1401 թ

پیام نوروزی رایزن فرهنگی ایران درایتالیا

نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی.

هم میهنان گران.

فرارسیدن نوروز 1401 خورشیدی; آغاز بهار، این خجسته نوزاییِ آفرینش؛ و رخنماییِ زیباییِ دادارِ هستی را، با سپاس و ثنای پروردگار، շարունակել կարդալ

Շարունակել կարդալ ...