دوره آموزشی زبان فارسی رایزنی فارسی ایران در ایتالیا

دومین دوره آموزش از راه دور زبان فارسی رایزنی մշակութային ایران در ایتالیا

رایزنی մշակութային ایران در رم ، با هدف ارتقاء شخصی بودن زبانی فارسی ، دومین دوره مجازی آموزش زرهااا ف ز ب م ن ف ف.

دوره مذکور در سه سطح مقدماتی ، دیدگاه ، و پیشرفته ، شامل 15 ساعت و در جلسه بعدی به ساعت و نیم ارایه موفق شد. Ճշմարտ դասերի ، در روزهای شنبه قدرت مدیریت شده. ساعت برگزاری کلاسها به متقاضیان این دوره در زمان مقرر اعلام شده شدید.

مجازانی که مایل به ثبت نام محدود ، می توان اجازه دهید به تکمیل فرم پیش بینی نام از رهبر ذیل ارائه شود.

Պարսկալարի երկրորդ առցանց դասընթացը

բաժնետոմս