انتشار کتاب ایران سرزمین شکوه و زیبایی

ՕՆԹԵՐՍԱՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ Է ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԵԼ

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا, ویراسته دوم کتاب "ایران سرزمین شکوه و زیبایی» (Իրանի Իսլամական Հանրապետություն: Հողը է շքեղություն եւ Belezza) را, که تحقیقات, تألیف, انتخاب تصاویر, صفحه آرایی. و امور گرافیکی آن توسط رایزنی فرهنگی انجام یافته. در قالب 86 صفحه مصور رنگی. با شمارگان 1000 نسخه. توسط انتشارات «پونته سیستو» (Ponte Sisto) شهر رم, منتشر نمود.
محتوای این کتاب زیر نظر اکبر قولی (رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا). بر مبنای تحقیقات خانم فرحناز جلیلوند. و آقای رضا جمشیدی (وابسته فرهنگی رایزنی) گردآوری گردیده. و پس از برگردان ایتالیایی توسط آقایان محسن یزدانی. و "مهدی جوزپه آئیلو» (Մահդի Ջուզեպպե Aiello). با صفحه آرایی و جلوه های گرافیکی خانم میترا همت پور و شیما قولی به چاپ رسیده است:
کتاب مذکور الهام گرفته از کتاب انگلیسی زبانی به همین عنوان است. که به همت سازمان میراث فرهنگی, صنایع دستی و گردشگری ایران در سال 2016 م: انتشار یافته; و پس از نشر برگردان ایتالیایی با اعمال پاره ای تغییرات. ویراسته دوم آن با بازنگری بنیادین. متفاوت از نسخه اولیه, انتشار یافته است:

բաժնետոմս