روز مهندس

روز بزرگագետ خواجه نصیر الدین طوسی

روز دوشنبه پنجم اسفندماه ، زادروز خواجه نصیر الدین طوسی (653 - 579 ժամ.) اندیشمند ایرانی است. در این روز ایرانیان می توان برزیب خواسته نصیر الدین طوسی · مقام "مهندس" ؛ و "بانوان و زمین" رابط د.

Նասիր ալ-Դին ալ-Տուսին (1201-1274)

բաժնետոմս