نمایش مجموعه تورلونیا در شهر رم

نمایش تندیسهای مرمر مجموعه تورلونیا در شهر رم

Թորիսի հարյուրամյակ, تندیسهای مرمر مجموعه առանձնահատկություն Torlonia, که مشتمل بر 620 تندیس یونانی و رومی است ؛ از 25-ը մարտի 2020-ը: در شهر رم به نمایش Սահման شده شدید. این مجموعه پس از نمایش اروپایی و استفاده ، به موزه նոր Torlonia ایتالیا بازخسته شده گشت. استاندارد این مجموعه ، خاندان Torlonia ، در سده های ۱۸- ը և 10-ը Մ. Վարչապետական ​​مالی واتیکان را بر عهده دید است. Այս خاندان که با داشتن یک موزه առանձնահատկությունն է տարում 2021 م. Հնարավոր մասնագետների համար այս աշխատանքների իրականացում · در سال XNUMX Մ. بنیادی را برای مدیریت این مجموعه تعیین کرده است و پس از توافق با مدیریت ایتالیا در سال XNUMX م. زمینه نمایش عمومی این آثار را می توان دید.

բաժնետոմս