دوره آموزشی زبان فارسی رایزنی فارسی ایران در ایتالیا

چهل و خطرمین دوره آموزشی زبان فارسی رایزنی մշակութային ایران در ایتالیا

شنل 7 مارس 2020 թ. (17 اسفند Մاره 1398 Շ Յ Շ Շ ՀԵ ՀԵ ՀԵ Հهرهرերահ):

این دوره شامل 18 ساعت آموزش است. که در چهار سطح مبتدی, مقدماتی, متوسط, و پیشرفته (جمعا 72 ساعت آموزش). در قالب 12 جلسه آموزشی, شنبه ها, به ترتیب سطح از ساعات 9; 10.30, 12; و 14 به Որոշում 1.5 ժամ (յուրաքանչյուր հանդիպման) · Ըստ مدرس فارسی

علاقه مندان به شرکت در این دوره, تا روز جمعه 6 مارچ 2020 թ م. (16 اسفند ماه 1398) برای پیش ثبت نام فرصت داشته. و آزمون تعیین سطح, ساعت 10 روز شنبه 7 مارچ در محل رایزنی فرهنگی برگزار می گردد:

هزینه ثبت نام در این دوره, مبلغ 100 یورو تعیین گردیده. و از فارسی آموزانی که در 80% ساعات آموزشی حضور داشته باشند. در جلسه پایانی, آزمون کتبی و شفاهی به عمل آمده. و برای فارسی آموزان حایز نمره قبولی, گواهی پایان دوره Կարող եմ օգտագործել

Պարսկերենի 46-րդ դասընթաց

բաժնետոմս