Իրանի Իսլամական Հանրապետության Սահմանադրությունը

Հաստատված է 1980 թվականին - Վերանայվել է 1989 թվականին

ՀԻՆԳ ՄԱՍ - Ազգային ինքնիշխանություն և ածանցյալ տերություններ

 

Հոդված 56

Աշխարհի եւ մարդկության վրա բացարձակ ինքնիշխանությունը պատկանում է Աստծուն, որը ցանկանում էր, որ մարդկությունը ինքնիշխան լինի իր սոցիալական ճակատագրի նկատմամբ: Ոչ ոք չի կարող որեւէ մեկին զրկել այս իրավունքից, որը աստվածային դիվադիացիայից է, ոչ էլ ստրկացնել այդ իրավունքը անձնական կամ խմբային շահերի համար: Մարդիկ այս իրավունքը կիրականացնեն հետեւյալ կանոններով:

Հոդված 57

Իսլամական Հանրապետությունում ինքնիշխան պետությունը բաղկացած է օրենսդիր, գործադիր և դատական ​​մարմիններից, որոնք իրականացվում են Wilayat Mutlaq Amr15- ի և Համայնքի Իմամատի (Ումմա) հսկողության ներքո, համաձայն հետևյալ դրույթների: Նշված երեք տերությունները միմյանցից անկախ են: Հոդված 58. Օրենսդիր իշխանությունը Իսլամական ժողովի իրավասությունն է, որը կազմված է ժողովրդի կողմից ընտրված ներկայացուցիչներից: Համագումարի կողմից ընդունված օրենքները փոխանցվում են հետևյալ հոդվածներով սահմանված կարգով `դրանց կատարման համար Գործադիր և դատական ​​իշխանություններին:

Հոդված 59

Հատուկ նշանակության, երկրի ապագային վերաբերող կամ հատուկ տնտեսական նշանակություն ունեցող հարցերում օրենսդրական իշխանությունը կարող է իրականացվել հանրաքվեի ինստիտուտի միջոցով ՝ ժողովրդի ձայների անմիջական կոչով: Հանրաքվեի անցկացման դիմումը պետք է հաստատվի վեհաժողովի բոլոր ներկայացուցիչների երկու երրորդի կողմից:

Հոդված 60

Գործադիր իշխանությունն իրականացնում է ՀՀ Նախագահի Հանրապետության եւ նախարարների կառավարության, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ, համաձայն Սահմանադրության, այս իշխանությունը ունի անմիջական գործն է բարձրագույն առաջնորդ (Rahbar):

Հոդված 61

Դատական ​​իշխանությունը 16- ն իրականացնում է դատական ​​դատարանները, որոնք պետք է ստեղծվեն իսլամական նորմերի համաձայն: Նրանք պատասխանատու են վեճերի որոշման եւ լուծման, իրավունքների պաշտպանության, արդարադատության ընդլայնման եւ վարչարարության եւ Աստծո օրենքների կիրարկման համար:

 


բաժնետոմս
Չդասակարգված