MOU նատելի միջև: lib: & արխիվները Իրանի & nat'l. կենտրոնական լիբ. Հռոմից

Փոխըմբռնման հուշագիր

Միջեւ

Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ազգային գրադարանն ու արխիվները

Իսկ

Ազգային եւ Կենտրոնական գրադարան Հռոմում, Իտալիայի Հանրապետություն

բաժնետոմս
Չդասակարգված