Խարգուշի քարավանատուն

Խարգուշի քարավանատուն

Քարավանսերայի խարխուշին ՝ Սաֆավիդ իշխանի Շահ Աբասի դարաշրջանից, գտնվում է հարևանությամբ ճահճի Գավխունիից (Աքդա գյուղի մոտ) հինավուրց ոչ-ավտոճանապարհի երկայնքով:
Ղավխունի ճահիճի արեւելյան եւ հարավային ափերը գտնվում են Խարգուշիի անապատային տարածքը, որից քարանձավը իր անունն է վերցնում: Շենքը գտնվում է Ախդայից 60 կմ հեռավորության վրա եւ Նոդուշանից 120 կմ հեռավորության վրա:
Քարավանները կառուցված են քարի եւ աղյուսից, չափելով 80 × 80 մետր եւ շատ մասեր ավերվել են:

բաժնետոմս
Չդասակարգված