Eshkoft-e Salman քարանձավում

Էշկոֆտ-էլ Սալման քարանձավը

Թարիշայի տաճարը կամ Էշկոֆտ-էլ Սալմանը լեզվով պատկանում են խոշորագույն սեպագիր արձանագրությունը Neo-Elamite, Այս կայքում կան չորս ռոք բեկորներ, երկուսը գտնվում են քարայրի ներսում, իսկ մյուս երկուսը գտնվում են դրսում: Նշված արձանագրությունը պատկանում է տեղական Էլամիտ թագավորի, որը կոչվում է Aya Pirya Ayatam, եւ գտնվում է նույն քարանձավում, որտեղ առաջին անգամ աղեղը գտնվում է արական սեղանի կողքին:

բաժնետոմս
Չդասակարգված