Հրատարակված գրքեր

Մեր մշակութային ինստիտուտի նպատակներից է պարսկական գրականությունը, պատմությունը, մշակույթը և արվեստը ներկայացնելու համար գրքերի թարգմանությունն ու հրատարակումը:

բաժնետոմս
Չդասակարգված