նշանակման վայր

Այն վայրերը, որոնք չպետք է բաց թողնվեն Իրանում

ԹԵՀՐԱՆԸ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ
ԱՏՐԱԿՑԻՈՆՆԵՐ ՀՅՈՒՐԱՆՈՑ

Շիրազ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ
ԱՏՐԱԿՑԻՈՆՆԵՐ ՀՅՈՒՐԱՆՈՑ

Թավրիզ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ
ԱՏՐԱԿՑԻՈՆՆԵՐ ՀՅՈՒՐԱՆՈՑ

KERMAN

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ
ԱՏՐԱԿՑԻՈՆՆԵՐ ՀՅՈՒՐԱՆՈՑ

Yazd

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ
ԱՏՐԱԿՑԻՈՆՆԵՐ ՀՅՈՒՐԱՆՈՑ

Esfahan

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ
ԱՏՐԱԿՑԻՈՆՆԵՐ  ՀՅՈՒՐԱՆՈՑ

Մաշհադում

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ
ԱՏՐԱԿՑԻՈՆՆԵՐ ՀՅՈՒՐԱՆՈՑ  

ԳԻԼԱՆ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ
ԱՏՐԱԿՑԻՈՆՆԵՐ ՀՅՈՒՐԱՆՈՑ

Համադան

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ
ԱՏՐԱԿՑԻՈՆՆԵՐ ՀՅՈՒՐԱՆՈՑ
բաժնետոմս
Չդասակարգված