Թախտ-է Սոլեյման ամրոց

Թախտ-է Սոլեյման ամրոց

Թախտ-է Սոլեյման համալիրը կանգնած է բլրի վրա: Ողջ կառույցը՝ թվագրված ժամանակաշրջանից Սասանյան, շրջապատված է կոնաձեւ պաշտպանական աշտարակներով օվալաձեւ պարսպով։
Այս վայրի բանտերը ներկայացնում են նախապատմական տաճարի մնացորդների և մարերի ժամանակներում կատարված փոփոխությունների խառնուրդը: Թախտ-է Սոլեյմանի շրջակայքում կան այլ վայրեր այցելելու՝ հանգած հրաբուխ, տաք աղբյուրներ և վիշապի տեսքով ժայռ:

բաժնետոմս
Չդասակարգված