Քարե Առյուծ

Քարե Առյուծ

Սելջուկ-պարթեւական ժամանակաշրջանի քարե առյուծի քանդակը գտնվում է Համեդան քաղաքի պատմական բլրի վրա, որտեղ հայտնաբերվել է նաև պարթևական դարաշրջանին պատկանող գերեզման։

Այս քարե առյուծը, որն ունի 2,5 մետր երկարություն, 1,15 լայնություն և 1,2 բարձրություն, իր անալոգի հետ միասին գտնվել է քաղաքի մուտքի դարպասի մոտ՝ արաբների կողմից Համեդանի գրավման ժամանակաշրջանում։

1319 թվականին (լուսնային Հեգիրա), երբ Դիլամյանցիները գրավեցին Համեդանը, նրանք նույնպես ավերեցին մուտքի դուռը, առյուծներից մեկը և մնացածի թաթերը, մինչև որ 1328 թվականին քանդակը (արևային Հեգիրա) տեղադրվեց Ք. ընթացիկ վայր.

բաժնետոմս
Չդասակարգված