Գոլջիկ քարանձավ

Գոլջիկի քարանձավ

այն գտնվում է Զանջանի շրջանի Հաջ Արաշ գյուղի մոտ գտնվող բարձունքներում։ Այս պահին դեպի կայք տանող ճանապարհ չկա, և այնտեղ հասնելու համար պետք է մի քիչ քայլել։ Այս հսկայական քարանձավը ձևավորվել է կրաքարային ժայռերի կոռոզիայից, ներսում հայտնաբերվել են մ.

 

բաժնետոմս
Չդասակարգված