نمایشگاه آثار نقاشی هنرمند ایرانی در شهر مادالونی

نمایشگاه آثار نقاشی میترا کاویان در شهر مادالونی ایتالیا

از ساعت 11 روز شنبه دسامبر 14 2019 م. (23 1398 آذرماه) نمایشگاه آثار نقاشی هنرمند ایرانی, میترا کاویان, در محل موزه Հին Calatia شهر به نشانی Maddaloni Via Caduina, 353 افتتاح می گردد: موزه هنرهای معاصر آبادان · موزه Ancient Calatia City Maddaloni; و شهرداری این شهر ، در برپایی این جلسه ، که Jolanda Capriglione Manager է, արհեստավարժ այցով: آیین گشایش این نمایش با دسترسی هردار Maddaloni;

բաժնետոմս